Seraphin Assistant


Seraphin Assistant jest narzędziem do tworzenia wirtualnych asystentów prawnych / prawnych botów w oparciu o mapowanie umysłu i technologię rozwoju drzewa decyzyjnego.

Wirtualne asystenci prawni zaprojektowane z Seraphin Assistant można łatwo zintegrować z innymi stronami internetowymi, ekstranetami i aplikacjami, w tym z istniejącymi wcześniej systemami CMS, takimi jak WordPress czy Drupal..

Prawnicy mogą tworzyć wirtualne asystentury do :

 • Przeprowadzenia audytu online, ocenić stopnień zgodności
 • Ustalenia (wstępnej) kwalifikacji prawnej stanu faktycznego
 • Poinformowania osobę lub przedsiębiorstwo o ich prawach i obowiązkach w zależności od ich sytuacji faktycznej
 • Powierzenia prawniczemu botowi zadania o niskiej wartości dodanej

Seraphin Contracts

 

Seraphin Contracts jest kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia, zarządzania i automatyzacji inteligentnych umów i dokumentów prawnych.

W oparciu o język programowania zaprojektowany specjalnie w celu opracowania dokumentów prawnych (CMACCJS), Seraphin Contracts pozwala również na automatyzację niektórych klauzul za pomocą technologii Blockchain (Smart Clause Module). Seraphin Contracts pozwala na zarządzanie cyklem życia umów od A do Z :

 • Generowanie i uzupełnianie nowego dokumentu na podstawie biblioteki szablonów
 • Prowadzenie negocjacji umów bezpośrednio na platformie poprzez wspólne przeglądanie dokumentów
 • Zapewnianie swoim klientom i partnerom bibliotekę umów
 • Podpisywanie online za pomocą kilku kliknięć

Seraphin ODR


Seraphin ODR (Online Dispute Resolution) jest rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania sporami sądowymi i rozwiązywania sporów poprzez mediację i arbitraż.

Umożliwia przeprowadzenie całkowicie zdematerializowanej, poufnej i bezpiecznej procedury wzajemnego porozumienia.

La technologie Seraphin ODR upraszcza postępowania: składanie dokumentów, wymiana argumentów itp. Strony otrzymują wskazówki i pomoc na każdym etapie rozwiązywania sporu. Rozwiązanie Seraphin ODR może być używane przezprawników procesowych, którzy chcą mieć Dasshboard do monitorowania postępowań sądowych lub pozasądowych..

Seraphin Projects

 

Seraphin Projects jest rozwiązaniem online do zarządzania zadaniami prawnymi.

Łączy w sobie wszystkie funkcje narzędzia do zarządzania projektem i promuje pracę zespołową :

 • Tworzenie zadań i określenie procesu prawnego
 • Bezpieczne zarządzanie dokumentami / dokumentami czytanymi przy każdym zadaniu
 • Przypisywanie zadań wyznaczonemu / odpowiedzialnemu użytkownikowi
 • Ustalenie uprawnień do pisania, czytania i korekty
 • Określenie terminów
 • Repozytoria dokumentów i przechowywanie historii wersji (versionning)
 • Zapraszanie uczestników do udziału w zadaniu
Szukasz wymarzonej pracy w Legal Tech? Dołącz do przygody w Seraphin

Copyright – 2018 Mentions légales